Wat is Design In Society?

design-in-society-logoWat gebeurt er als studenten van verschillende (kennis)domeinen samen gaan onderzoeken?

Bij Design in Society worden de verschillende perspectieven rond een complex en actueel onderwerp bij elkaar gebracht in een open en verkennend proces. Hierbij is de gehele keten aan partijen die een rol spelen betrokken. Zo ontstaat een actieve “learning community “ van studenten, professionals en stakeholders. Je krijgt de kans om je expertise te delen en toe te passen op een manier die de grenzen van je studie overstijgt.

Omdat je in een interdisciplinair team werkt leer je je vakgebied en opleiding in een breder perspectief te plaatsen. Het programma stelt je zo in staat om complexe vraagstukken op een onorthodoxe wijze aan te pakkenen; het stelt hoge eisen aan je creatieve en innovatieve vermogens, als mede aan de professionele kwaliteit van uitvoering. Design in Society is hierdoor een realistische voorbereiding op de beroepspraktijk van de 21e eeuw – en sluit aan bij een internationale ontwikkeling waarbij het hoger onderwijs samenwerkt met stedelijke partners.( zie links)

Innovation happens when a person or organization fosters interaction between different kinds of people and disparate forms of knowledge-
ontwerpend onderzoek “iedereen aan boord” werkoverleg met het stadsdeel, ING en ondernemers.

RESEARCH

Ontdek de ontwerper in jezelf en leer wat ontwerpend onderzoek is

PLAYGROUND

Het begrip ontwerpen heeft in onze huidige kennismaatschappij een relevantie verkregen die breder is dan de traditionele, vakgebonden betekenis. Ontwerpen betekent beslissingen nemen over de vorm; dat kan betrekking hebben op een gebruiksvoorwerp maar evenzeer op de vorm van samenleven in stad of buurt: de vorm van wonen, zorg of vervoer. Kenmerkend voor een ontwerpproces is dat het naast analyse ook verbeelding vereist. Een goed ontwerp is meer dan de som der delen; onverwachte combinaties durven maken, zowel in inhoud als methode – leidt tot nieuwe perspectieven. Ontwerpend onderzoek is niet alleen denken maar ook doen – zo kunnen we nieuwe inzichten concreet en voorstelbaar maken. Met deze bijzondere competenties onderscheid je je als een professional die in staat is tot innoveren in het werkveld.

Voorjaar 2010 is het programma gekoppeld aan Urban Management een overkoepelend initiatief waardoor er een directe samenwerking tussen de HvA en de stedelijke regio ontstaat; DiS is onderdeel van het onderzoeks- en praktijkcentrum, het Urban Lab.Voor de ontwikkeling en uitvoering van het programma is Design in Society een coalitie aangegaan met Young Designers & Industry, een culturele onderneming met een uitgebreide expertise wat betreft de vertaling van maatschappelijke vraagstukken naar ontwerp.

Het Design in Society programma heeft een plaats in de Eregalerij van het Onderwijsatelier van de HvA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *